Dã Ngoại – Đi Để Trưởng Thành

Tại Trường Hoàng Việt, Kỹ năng sống được đưa vào giảng dạy chính khóa ở tất cả các khối lớp. Học sinh được học kỹ năng thường xuyên, bài bản với giáo trình được liên tục cập nhật. Đặc biệt, học sinh được tham gia thực hành kỹ năng sống qua các hoạt động dã ngoại ngay tại khu sinh thái giáo dục trải nghiệm của nhà trường. Nhờ đó, trong mỗi học sinh từng bước được hình thành các kỹ năng chăm sóc bản thân, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm,…