Hoạt động Thiện nguyện

Chương trình thiện nguyện là dịp giáo dục lòng nhân ái, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các em học sinh trong Nhà trường. Giúp các em học sinh có những trải nghiệm thực tế trong xã hội để thấy được còn có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế cũng như các mặt sinh hoạt khác; từ đó các em sẽ thấu hiểu, chia sẻ và xây dựng những mục đích, động cơ đúng đắn về thái độ sống, ý chí vươn lên trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.