THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 VÀ LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt xin trân trọng thông báo đến quý cha mẹ thông tin danh mục sách giáo khoa lớp 1 và 2 năm học 2021-2022:

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1:

Một số hình ảnh bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021-2022:

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022:

Một số hình ảnh bộ sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022:

3. Hướng dẫn phụ huynh mua sách:

– Tất cả sách giáo khoa lớp 1 và 2 nhà trường đã liên hệ với đơn vị phát hành mua cho tất cả học sinh lớp 1 và 2 của trường năm học 2021 – 2022. Phụ huynh học sinh có thể mua sách tại trường hoặc tự trang bị cho các em.
– Các đầu sách hỗ trợ của các bộ sách nếu có như: Sách bài tập, sách đọc thêm, sách tham khảo… phụ huynh nếu muốn có thể (không bắt buộc) tự trang bị cho các em học sinh.

Trân trọng thông báo./.