Nông Trại Hoàng Việt

Với tổng kinh phí đầu tư hơn 400 tỷ đồng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt với khuôn viên hơn 10,7 hecta, khu trang trại thực phẩm sạch 8 hecta và khu sinh thái giáo dục trải nghiệm 4 hecta, Trường Hoàng Việt tự hào sở hữu hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, hiện đại hàng đầu Việt Nam.