upload/images/Logo/2_bn.jpg
Thông báo nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9

Ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 (thứ Tư) cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường được nghỉ.
Mọi hoạt động của Nhà trường sẽ trở lại bình thường vào thứ Năm, ngày 03/9/2020.
Nhà trường trân trọng thông báo!

Thông Báo
Hình ảnh
Video clip
Top