upload/images/Logo/2_bn.jpg
Thời gia diễn ra Hội thi

Nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ và đạo đức cho học sinh thông qua hoặt động văn hóa nghệ thuật, đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo và bảo tồn nền văn hóa dân tộc Việt Nam, Trường Hoàng Việt diễn ra Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" năm học 2019 - 2020.

Thông Báo
Hình ảnh
Video clip
Top