upload/images/Logo/2_bn.jpg
Một ngày dã ngoại "Cùng nhau trưởng thành" của các em học sinh lớp 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5.
Top