upload/images/Logo/2_bn.jpg
Liên đội Trường Hoàng Việt tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Nhằm đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới, chiều ngày 26/9/2019, Liên đội Trường Hoàng Việt đã tổ chức “Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020”.

 

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2019, Liên đội đã có nhiều hoạt động tiêu biểu như: tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội THCS. Liên đội triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” bằng các hoạt động thiết thực gắn với hoạt động chăm lo hỗ trợ thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại liên đội và giúp đỡ các liên đội kết nghĩa.( Quyên góp ủng hộ được 70.636.000đ để Liên đội xây dựng nhà tình nghĩa cho các em thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Tiến, Cư M’gar. Quyên góp được 1166 quyển sách, truyện),...

 

Thực hiện theo chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2019 - 2020 của Hội đồng Đội Tp Buôn Ma Thuột. Liên Đội Trường Hoàng Việt xây dựng các chương trình hoạt động như: Quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trọng tâm tham gian thực hiện chỉ tiêu về xây dựng mới hoặc sửa chữa tại mỗi xã, phường ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em,...

 

Cũng tại Đại hội, các Chi đội trưởng đã chọn và bầu ra Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội nhiệm kỳ 2019 – 2020.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Top