upload/images/Logo/2_bn.jpg
Họp cha mẹ học sinh đầu năm học Trường Hoàng Việt “Đồng hành cùng giáo dục học sinh”.

Sáng Chủ nhật ngày 25/8/2019, Trường Hoàng Việt đã tổ chức buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2019-2020.

 

Buổi họp đầu năm này nhằm tăng cường mối liên hệ giữa Gia đình và Nhà trường, cũng là dịp để thảo luận, góp ý kiến, tìm ra các giải pháp phối hợp, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện đối với học sinh.

 

Toàn cảnh buổi họp cha mẹ học sinh.

 

Năm 2019 – 2020 là năm học đầu tiên Trường Hoàng Việt áp dụng chương trình giáo dục STEAM và đưa website http://e-learning.hoangviet.edu.vn/ vào hoạt động.

 

Ông: Nguyễn Xuân Lợi - Trưởng Ban đại diện cha, mẹ học sinh phát biểu tại buổi họp.

 

Các phụ huynh tiếp tục có buổi họp đầu tiên với thầy, cô giáo chủ nhiệm trong năm học 2019 – 2020.

 

Ngay sau buổi họp phụ huynh toàn trường, các phụ huynh tiếp tục có buổi họp đầu tiên với thầy, cô giáo chủ nhiệm trong năm học 2019 – 2020. Buổi họp đã mang đến những thông tin đầy đủ nhất về năm học mới như chương trình học, mục tiêu năm học, các hoạt động của lớp...

Top