upload/images/Logo/2_bn.jpg
Hệ thống nhận diện

Nhằm đem đến những thông tin đáng tin cậy và tiếp cận thông tin đúng nguồn gốc cho phụ huynh, học sinh cũng như bạn đọc Trường Hoàng Việt cung cấp hệ thống nhận diện đồng bộ và nhất quán trong quá trình cung cấp thông tin.

 

1. Tên trường chính thức: Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

 

2. Logo chính thức

3. Slogan chính thức: "Ngôi trường mơ ước"

 

4. Văn phòng phẩm

4.1. Giấy viết thư

      đang thiết kế...

4.2. Phong bì

      đang thiết kế...

4. Danh thiếp

     đang thiết kế...

 

5. Mẫu giấy khen

      đang thiết kế...

 

6. đang cập nhật...

Top