upload/images/Logo/2_bn.jpg
Đào tạo
Những câu hỏi thường gặp?

Học sinh trường Hoàng Việt học Tiếng Anh như thế nào?

Học sinh được đánh giá như thế nào?

Ở một lớp học, mỗi học sinh đều có trình độ Tiếng Anh khác nhau. Vậy làm thế nào mà giáo viên có thể giúp đỡ được tất cả học sinh của mình?

Chương trình đào tạo

>  Kỹ năng cho Bé vào lớp một
>  Chương trình khối Tiểu học
>  Chương trình khối Trung học Cơ sở
>  Chương trình khối Trung học Phổ thông
>  Chương trình Ngoại khóa

Chương trình hè

Chương trình Summer is Fun được tổ chức tại trường từ ngày 12 tháng 6 cho đến ngày 21 tháng 7 năm 2017 

Học sinh Hoàng Việt

>  Câu lạc bộ Học sinh
>  Hoạt động Đoàn, Đội
>  Bảng danh dự, thành tích
>  ...

Kết quả đào tạo

>  Tra cứu kết quả học tập

Top